cropped-ROSZ_08.jpg

Óbudai Egyetem Robottechnikai Szakkollégium

Várunk minden leendő és jövőbeni Óbudai Egyetemi hallgatót és doktoranduszt, akit érdekelnek a robotok fejlesztése, alkalmazása!
ROSZ_08

A Szakkollégiumról

A Szakkollégium célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelését.
A Szakkollégium célja, hogy az Egyetem intézményi keretei között folyó oktatási tevékenységen túlmenően a hallgatók önképzésen és az önkormányzatiság elvén alapuló szakmai fejlesztésének megvalósítása, a Szakkollégium saját kurzusai és követelményrendszerének teljesítésén keresztül a magas színvonalú szakmai képzés biztosítson.
A Szakkollégium törekszik arra, hogy a műszaki pálya sikeres műveléséhez szükséges képességekkel rendelkező, tehetséges fiatalokat már a középiskolákban felkutassa. Célja, hogy a tehetséges mérnökjelölteknek és doktoranduszoknak az egyetemi képzésen túlmutató kompetenciákat nyújtson, tudományos, szakmai és általános ismereteiket, valamint kapcsolatrendszerüket bővítse, a szakmai közéletbe őket bevonja, az arra alkalmasakat pedig a kutatói pálya felé orientálja.
A Szakkollégium nevelő tevékenységet is ellát, így kimondott célja, hogy a tagjainak átadja a hagyományos mérnöki értékrendet, a kiemelkedő magyar mérnökök munkásságát bemutassa, őket a ma fiatalsága számára példaképül állítsa. A Szakkollégium külön hangsúlyt fektet a mérnöki etika oktatására.

Legutóbbi projekt

PlatypOUs

PlatypOUs egy nyílt forráskódú mobilrobot-platform, amelyet a STEM (természettudomány, technológia, mérnöki tudományok, matematika) oktatás eszközeként hoztak létre laboratóriumi gyakorlatok és demonstrációk formájában, amely két fő tudományágat foglal magában: a mobilrobotikát és a gépi tanulást, mindkettőnek számos részterületével. A valós mobilrobot-platformmal párhuzamosan egy virtuális környezetet is megvalósítottak a Gazebo segítségével a Robotic Operative System (ROS) rendszeren belül, amely ugyanolyan képességekkel rendelkezik, mint a valós eszköz, és fejlesztési és tesztelési célokra használható. A platform és a szimulált környezet használata a gyakorlatok során a hallgatók gyakorlati munkának vannak kitéve, amely képessé teszi őket arra, hogy úgy reagáljanak és oldjanak meg problémákat, ahogyan az egy valós munkakörnyezetben is lehet, hozzájárulva ezzel mérnökként való szakmai fejlődésükhöz.

A platform jelenlegi képességei között megtaláljuk a következőket: a környezet feltérképezése a fedélzeti érzékelőknek (3D kamera és Lidar) köszönhetően, autonóm navigáció, akadályok elkerülése, a felhasználó által távolról vezérelhető elektromiográfiás (EMG) megközelítéssel, és sok más projekt, amelyet a diákok különböző területeken fejlesztenek.

Az ÓEROSZ tagjai, akik a PlatypOUs-on dolgoznak:

Hamarosan…

© Copyright Òbuda Egyetem 2021

Miniszterelnokseg

NTP-SZKOLL-20-0043 Robottechnikai Szakkollégium Tehetséggondozás és szakmai közösségépítés az OE ROSZ-ban.
NTP-SZKOLL-21-0034 Robottechnikai Szakkollégium Tehetséggondozás és szakmai közösségépítés az OE ROSZ-ban.