Célok

Az Óbudai Egyetem Robottechnikai Szakkollégium céljai:

1) A Szakkollégium célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelését.
2) A Szakkollégium célja, hogy az Egyetem intézményi keretei között folyó oktatási tevékenységen túlmenően a hallgatók önképzésen és az önkormányzatiság elvén alapuló szakmai fejlesztésének megvalósítása, a Szakkollégium saját kurzusai és követelményrendszerének teljesítésén keresztül a magas színvonalú szakmai képzés biztosítson.
3) A Szakkollégium törekszik arra, hogy a műszaki pálya sikeres műveléséhez szükséges képességekkel rendelkező, tehetséges fiatalokat már a középiskolákban felkutassa. Célja, hogy a tehetséges mérnökjelölteknek és doktoranduszoknak az egyetemi képzésen túlmutató kompetenciákat nyújtson, tudományos, szakmai és általános ismereteiket, valamint kapcsolatrendszerüket bővítse, a szakmai közéletbe őket bevonja, az arra alkalmasakat pedig a kutatói pálya felé orientálja.
4) A Szakkollégium nevelő tevékenységet is ellát, így kimondott célja, hogy a tagjainak átadja a hagyományos mérnöki értékrendet, a kiemelkedő magyar mérnökök munkásságát bemutassa, őket a ma fiatalsága számára példaképül állítsa. A Szakkollégium külön hangsúlyt fektet a mérnöki etika oktatására.